Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la realització de la neteja a diferents dependències administratives del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000012.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: