Serveis

Contracte de serveis per la direcció d'obres i la coordinació en matèria de seguretat i salut, de les obres de vial de bicicletes i condicionament del cami de Torralba, d'Alaior a la cruïlla amb la carretera Me-12. Fase 1

Núm. Exp: 4302/000004.Ser/2013

Data aprovació: 22-07-2013

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs): 48.466,24 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 20-09-2013 10:02:23

Aprovació adjudicació: 16-09-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 33.884,30 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 20-09-2013

Formalització contracte: 18-09-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 33.884,30 €

Entrada en vigor: