Serveis

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica pel desenvolupament del projecte “preparació de la documentació i actuacions prèvies per a la declaració de Menorca com a Geoparc

Núm. Exp: 4302/000001.Ser/2013

Data aprovació: 05-03-2013

Òrgan aprovació: Consell d'Administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera


Import de la licitació (IVA exclòs): 35.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 14-06-2013

Òrgan aprovació: Presidència de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera

Empresa: GEOSEI, SCP

Import (IVA exclòs): 30.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 09-07-2013

Òrgan aprovació: Presidència de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera

Empresa: GEOSEI, SCP

Import (IVA exclòs): 30.000,00 €

Entrada en vigor: 09-07-2013