Serveis

Pròrroga del contracte d'asisitencia mèdica per al servei coordinador de drogodependències depenent del Consell insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000003.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 32.869,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: