Serveis

Contracte reservat del servei d'informadors controladors dels accessos a les platges de cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, la Vall i Binimel·là

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2013

Data aprovació: 06-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 49.552,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 31-05-2013

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-06-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 48.719,79 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 21-06-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 48.719,79 €

Entrada en vigor: 21-06-2013