Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la gestió de l'arxiu d'imatge i so de Menorca i de la sala d'exposicions de can Victori

Núm. Exp: 4311/000001.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 36.737,62 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: