Serveis

Contracte de serveis en medicina del treball i higiene industrial per al servei insular de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'illa de Menorca

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2013

Data aprovació: 04-03-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 190.965,17 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-04-2013

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEARES PREVIS, SLU / SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SLU

Import (IVA exclòs): 143.223,88 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 27-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEARES PREVIS, SLU / SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SLU

Import (IVA exclòs): 143.223,88 €

Entrada en vigor: 27-05-2013