Serveis

Pròrroga del contracte de serveis de desratització, desinsectació, desinfecció i manteniment higiènic sanitari de instal·lacions de risc davant la legionel·la, en els edificis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000010.Ser/2012

Data aprovació: 24-09-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 52.015,16 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: