Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació de les carreteres del Consell Insular de Menorca i de les carreteres municipals incloses als diferents convenis de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l’illa

Núm. Exp: 4311/000008.Ser/2012

Data aprovació: 03-09-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 731.855,66 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: