CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d’assegurances del Consell Insular de Menorca, lot III: danys materials del patrimoni del CIM, pòlissa núm. 7429187

Núm. Exp: 4311/000004.As/2012 (LOT III)

Data aprovació: 21-05-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 02-12-2016

Formalització contracte: 24-07-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AXA Seguros Generales, sociedad anónima de seguros y reaseguros

Import (IVA exclòs): 24.626,75 €

Entrada en vigor: 18-08-2013