CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d’assegurances del Consell Insular de Menorca, lot II: responsabilitat civil i patrimonial, pòlissa núm. 60021375

Núm. Exp: 4311/000003.As/2012 (LOT II)

Data aprovació: 21-05-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 39.200,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: