Serveis

Modificació del contracte de serveis pel manteniment dels extintors i equips contra incendis, als edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4310/000005.Ser/2012

Data aprovació: 27-02-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 492,76 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: