Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la direcció, el control i el seguiment de l’execució del pla de neteja de les platges, el seu accès i entorn, a Menorca, i altres feines relacionades.

Núm. Exp: 4311/000001.Ser/2012

Data aprovació: 20-02-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 33.721,32 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: