Serveis

Modificació del contracte de prestació de serveis per a la realització de la neteja a diferents dependències administratives del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4310/000001.Ser/2012

Data aprovació: 30-01-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): -23.966,73 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte