Contractes Patrimonials

Contracte d'explotació patrimonial de Bar-Cafeteria de l'estació d'autobusos de Maó, per concurs

Núm. Exp: 4301/000004.Pat/2013

Data aprovació: 18-02-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 69.433,90 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-03-2013

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: INTEGRA HOTEL, SL

Import (IVA exclòs): 70.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 29-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: INTEGRA HOTEL, SL

Import (IVA exclòs): 70.000,00 €

Entrada en vigor: 29-05-2013