Serveis

Contracte de serveis per a la redacció dels projectes constructius i direcció de les obres corresponents, per la millora de la carretera Me-1 entre Alaior i Ferreries

Núm. Exp: 4301/000002.Ser/2013

Data aprovació: 28-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 259.584,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-03-2013

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant