Serveis

Contracte de serveis per a la museïtzació del fort de Marlborough

Núm. Exp: 4301/000009.Ser/2012

Data aprovació: 26-11-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 138.533,29 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-01-2013

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 21-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa:

Import (IVA exclòs):