Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la realització del reforç psicològic del servei de drogodependències del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000012.Ser/2012

Data aprovació: 12-11-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 3.840,79 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: