Obres

Contracte d'obres per executar el projecte de reforç del ferm i millora d’accessos a la Me-12, tram del PK 0+070 al PK 2+300, TM Maó

Núm. Exp: 4301/000008.Ob/2012

Data aprovació: 29-10-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 898.314,15 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-12-2012

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 14-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA

Import (IVA exclòs): 711.015,65 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 29-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA

Import (IVA exclòs): 711.015,65 €

Entrada en vigor: