Serveis

Pròrroga del contracte de serveis auxiliars al Museu de Menorca (Exp. CONTR 2010 3394) vigilància

Núm. Exp: 4311/000011.Ser/2012

Data aprovació: 01-10-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 63.428,93 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: