Obres

Contracte d’obres de consolidació de varies zones del fort de Marlborough

Núm. Exp: 4301/000007.Ob/2012

Data aprovació: 01-10-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 89.062,74 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-11-2012

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contactant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 17-12-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 75.654,75 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 18-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 75.654,75 €

Entrada en vigor: