Administratius Especials

Pròrroga del contracte administratiu especial per a la prestació de diversos serveis i programes d’atenció educativa infantil (infants 0-3 anys)

Núm. Exp: 4311/000007.AE/2012

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 387.960,60 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: