Serveis

Contracte de serveis per a la realització de la neteja del museu de Menorca, al carrer Doctor Guardia, s/n, de Maó

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2012

Data aprovació: 08-08-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 144.581,72 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-09-2012

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 10-12-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZAS, SA

Import (IVA exclòs): 126.834,57 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 02-01-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZAS, SA

Import (IVA exclòs): 126.834,57 €

Entrada en vigor: 02-01-2013