Serveis

Contracte dels serveis d’assessorament tècnic en el procediment de licitació per a la redacció del projecte executiu, construcció i explotació de la xarxa de fibra òptica a Menorca

Núm. Exp: 4302/000001.Ser/2012

Data aprovació: 23-04-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 50.578,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 16-07-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AGGAROS SERVEIS AVANÇATS DE TELECOMUNICACIONS, SL

Import (IVA exclòs): 40.583,50 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 19-07-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AGGAROS SERVEIS AVANÇATS DE TELECOMUNICACIONS, SL

Import (IVA exclòs): 40.583,50 €

Entrada en vigor: 19-07-2012