Serveis

Contracte reservat de serveis d'informadors controladors dels accessos a les platges de Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, La Vall i Binimel·là

Núm. Exp: 4301/000004.Ser/2012

Data aprovació: 21-05-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 44.250,50 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-06-2012

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 09-07-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 38.300,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 24-07-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 38.300,00 €

Entrada en vigor: 24-07-2012