Serveis

Contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius, a més d’altres feines relacionades, als béns d'interès cultural de l'illa de Menorca inclosos en el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els diferents ajuntaments, període 2012-2013

Núm. Exp: 4301/000001.Ser/2012

Data aprovació: 02-04-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 81.355,93 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-05-2012

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 25-06-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MANCOME CIUTADELLA, SL

Import (IVA exclòs): 78.840,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 28-06-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MANCOME CIUTADELLA, SL

Import (IVA exclòs): 78.840,00 €

Entrada en vigor: 28-06-2012