Gestió del Servei Públic

Pròrroga CONCESSIÓ DE TRANSPORT IB-08, itineraris: - Fornells-Maó - Fornells-Son Parc.Maó - Fornells-Son Parc-Arenal d'en Castell-Maó - Fornells-Cala Tirant-Maó - Maó-Es Grau - Fornells-Es Mercadal

Núm. Exp: 4311/000014.GSP/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: