Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, estudis i projectes complementaris, per a la construcció i l’equipament d’un escorxador d’àmbit insular al terme municipal de Ciutadella

Núm. Exp: 4311/000012.Ser/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte Pròrroga