Serveis

Pròrroga de serveis de publicitat de l’activitat institucional del Consell Insular de Menorca, a favor “Radio Popular,SA”

Núm. Exp: 4311/000011.Ser/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: