Serveis

Pròrroga del contracte de serveis de publicitat de l'activitat institucional del consell insular de menorca, a favor de Menorca de Comunicación, SL (Cadena Ser)

Núm. Exp: 4311/000010.Ser/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: