Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei d'acolliment d'animals

Núm. Exp: 4311/000007.GSP/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte Pròrroga