CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de contractació de la cobertura d'assegurances del Consell Insular de Menorca, Lot IV (Responsabilitats derivades de l'ús i la circulació de vehicles a motor i embarcacions)

Núm. Exp: 4311/000006.As/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: