CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de l'assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial (Lot II), del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000003.As/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: