CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura, Vida (Lot 1 - A1), del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000001.As/2010

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte Pròrroga