Ordre del dia 10/12/2018 12:00:00 - extraordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. PRONUNCIAMENT SOBRE LA PROPOSTA DE TRASPÀS ALS CONSELLS INSULARS DE LES FUNCIONS I ELS SERVEIS INHERENTS A LES COMPETÈNCIES PRÒPIES D’AQUESTS CONSELLS INSULARS QUE ACTUALMENT EXERCEIX L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I DONA

SEGON. PRONUNCIAMENT SOBRE LA PROPOSTA DE TRASPÀS ALS CONSELLS INSULARS DE LES FUNCIONS I ELS SERVEIS INHERENTS A LES COMPETÈNCIES PRÒPIES D’AQUESTS CONSELLS INSULARS QUE ACTUALMENT EXERCEIX L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES LGTBI