Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

SEGON. INFORME ANUAL DE LA COMISSIÓ DE GREUGES CORRESPONENT A L'ANY 2016

TERCER. RATIFICACIÓ DE DECRETS

A) PART RESOLUTIVA

QUART. COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA CORRESPONENT A L'ANY 2015

CINQUÈ. APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I/O EXECUCIÓ D'OBRES I/O ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A L'ANY 2017 I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

SISÈ. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ AMB SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ INTERPOSAT PEL SR. J. C. M. M., ADVOCAT, CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN D'AQUEST CONSELL DE DATA 17 D'OCTUBRE DE 2016PER LA QUAL S'APROVA DEFINITIVAMENT I ES DECLARA LA UTILITAT PÚBLICA DEL NOU PROJECTE CONSTRUCTIU DENOMINAT MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE FERRERIES I CIUTADELLA, ENTRE ELS PK 30+480 I 43+340, ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE FERRERIES I CIUTADELLA, I NECESSITAT D'OCUPACIÓ I D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS QUE SERAN AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER DUR A TERME AQUESTA ACTUACIÓ

SETÈ. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE VALENTÍN ROCA TRIAY, SL, PEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR ENTRE MERCADAL, FORNELLS I MAÓ AMB L'ARENAL DEN CASTELL DURANT LA PRESÈNCIA DE TURISME DE L'IMSERSO EN AQUESTA URBANITZACIÓ (NOVEMBRE 2016)

VUITÈ. APROVACIÓ INICIAL DE LA TAXA PER A L'ACREDITACIÓ DEL PERSONAL DELS SERVEIS D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT INTERN EN LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

NOVÈ. APROVACIÓ DEL PLA DE SUPORT A AUTORS LITERARIS DE MENORCA (SALM)

DESÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA D'ARTS PLÀSTIQUES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE PASSA A DENOMINAR-SE COMISSIÓ ASSESSORA D'ARTS VISUALS

ONZÈ. INFORME RELATIU AL TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DE L'AVANTPROJECTE DE DECRET DE PRINCIPIS GENERALS PEL QUAL ES DESENVOLUPA PARCIALMENT LA LLEI 10/2006, DE 26 DE JULIOL, INTEGRAL DE LA JOVENTUT

DOTZÈ. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PACTE DE POLÍTICA ALIMENTÀRIA URBANA DE MILAN

TRETZÈ. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LES IMPLICACIONS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA DE 21 DE DESEMBRE DE 2016, PEL QUAL ES RECONEIX LA RETROACTIVITAT DE LES DEVOLUCIONS DELS IMPORTS GENERATS PER LES CLÀUSULES SÒL

CATORZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB LA CARRETERA ME-18

QUINZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR PER INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA A MODIFICAR EL PEATGE D'ACCÈS D'ENERGIA ELÈCTRICA DE LES ILLES BALEARS

SETZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE ELS EQUIPS MUNICIPALS D'INFÀNCIA I FAMÍLIA

DISSETÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

B) PART DE CONTROL

DIVUITÈ. INTERPEL·LACIONS

- INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR RELATIVA A LA NORMA TERRITORIAL TRANSITÒRIA

DINOVÈ. COMPAREIXENCES

A) COMPAREIXENÇA VOLUNTÀRIA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA, PER INFORMAR DE LES INVERSIONS REALITZADES A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE MAÓ, PRESENTAR EL PLA DE QUALITAT DE SANTA RITA I INFORMAR DE LES ACCIONS, PROGRAMES, PROJECTES I NORMATIVES PRIORITÀRIES QUE ES PLANTEJA PER 2017

B) COMPAREIXENÇA VOLUNTÀRIA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I TURÍSTICA A FI D'INFORMAR DE LA GESTIÓ QUE S'ESTÀ DUENT A TERME ENTORN DE LA COMERCIALITZACIÓ D'ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES

VINTÈ. PREGUNTES

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 297, D'11-1-2017) SOBRE MEMÒRIA MALTRACTAMENT INFANTIL

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 298, D'11-1-2017) SOBRE CAMPANYA DE NADAL AL COMERÇ LOCAL

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 299, D'11-1-2017) SOBRE VIGILÀNCIA DE LA RESERVA MARINA

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 300, D'11-1-2017) SOBRE BAIXA DE LA RUTA MAÓ-BARCELONA DE LA COMPANYIA AIR EUROPA

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 307, D'11-1-2017) SOBRE LLOGUER VACACIONAL

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 319, D'11-1-2017) SOBRE ADAPTACIÓ ESTATUTS CONSORCIS

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 323, D'11-1-2017) SOBRE PROJECTE ACOLLIMENT INFANTIL TEMPORAL

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 326, D'11-1-2017) SOBRE MASSIFICACIÓ TURÍSTICA A MENORCA

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 328, D'11-1-2017) SOBRE PROBLEMÀTICA AIGUA A MAÓ

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 329, D'11-1-2017) SOBRE L'AVANTPROJECTE DE MOFICACIÓ DE LA LLEI 8/2012 DE 19 DE JULIOL, REFERENT A LES ESTADES TURÍSTIQUES
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS