Ordre del dia 21/01/2019 16:30:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTADE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 17 DE DESEMBRE DE 2018

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

TERCER. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, L’INSTITUT BALEAR D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES (IBISEC), EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L’AJUNTAMENT DE MAÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MENORCA (MAÓ) (EXP. 1546-2018-000001)

QUART. TORN OBERT DE PARAULES