Ordre del dia


ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 17 D'OCTUBRE DE 2016

SEGON. COMUNICACIONS DE PRESIDÈNCIA

TERCER. RATIFICACIÓ DE DECRETS

A) PART RESOLUTIVA

QUART. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA INSULAR DE SERVEI DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA DE L'ILLA DE MENORCA

CINQUÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT

SISÈ. DECLARACIÓ DEFINITIVA DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL DE L'ESGLÉSIA DEL SOCORS DE CIUTADELLA

SETÈ. DECLARACIÓ DEFINITIVA DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL DE LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL DE LA PEDRA EN SEC

VUITÈ. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER P. J. M., EN REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA ANTONIO GOMILA SA (CIF NÚM. A07405681), CONTRA L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, DE 26 DE SETEMBRE DE 2016, QUE DECLARA LA SEVA RESPONSABILITAT PER L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUSPENDRE LES OBRES A LA FINCA DE CLARIANA AMB MOTIU DEL DESCOBRIMENT DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES (EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER RESOLUCIÓ NÚM. 2015/52, DE 26 D'OCTUBRE, DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA)

NOVÈ. PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR EL GOVERN ESPANYOL A REFORMAR LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS I A ZONIFICAR ELS TERRITORIS ESPECIALMENT AFECTATS PER L'INCREMENT DE PRESUS DEL LLOGUER RESIDENCIAL

DESÈ. PROPOSTA PER INSTAR EL GOVERN ESPANYOL, EL CONSELL DE JOVENTUT D'ESPANYA I EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A FACILITAR QUE ES PUGUIN OBTENIR LES DADES ESTADÍSTIQUES D'HABITATGE, A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS DESAGREGADES PER CADA UNA DE LES QUALTRE ILLES

ONZÈ. PROPOSTA D’ACORD D’INICIAR EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD A LA UNESCO D’AMPLIACIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA CAP A LA MAR I EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA

DOTZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR AMB RELACIÓ A LA MILLORA DE LA INFORMACIÓ DEL WEB INSTITUCIONAL

TRETZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB EL REPARTIMENT DE LA RECAPTACIÓ DE LA LLEI D'ESTADES TURÍSTIQUES

CATORZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR RELATIU A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DESTINATS AL MANTENIMENT I LA MILLORA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

QUINZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR RELATIU AL TEMPS LLIURE I OCI JUVENIL

SETZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA NORMA TERRITORIAL TRANSITÒRIA

DISSETÈ. INTERPEL·LACIONS

A) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LES PROPOSTES D'ACORD APROVADES DURANT AQUEST MANDAT, AMB LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA

B) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE TERMES EN ELS QUALS S'ESTÀ NEGOCIANT EL TRASPÀS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA A MENORCA

DIVUITÈ. PREGUNTES

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1940, DE 7-2-2017), SOBRE RETALLADES A LES ESCOLETES PER PART DEL GOVERN BALEAR

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1942, DE 7-2-2017), SOBRE ZONES DE LLOGUER TURÍSTIC

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1945, DE 7-2-2017), SOBRE AUGMENT CONTRACTE NETEJA PLATGES

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1966, DE 8-2-2017), SOBRE PISOS D'EMANCIPACIÓ DE JOVES

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1980, DE 8-2-2017), MESURES CONTRA LA XYLELLA

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1986, DE 8-2-2017), SOBRE DATA INICI OBRES ROTONDA ALAIOR

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1987, DE 8-2-2017), SOBRE ELS PROBLEMES DE CALEFACCIÓ EN ALGUNS INSTITUTS DE MENORCA

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1990, DE 8-2-2017), SOBRE POTENCIAR EL SEGMENT D'OCUPACIÓ DENOMINAT «VERD»

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 1999, DE 8-2-2017), SOBRE AJUDES TEMPORAL

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2002, 8-2-2017), SOBRE PLA ACOLLIMENT REFUGIATS
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS