Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL INSULAR DE MENORCA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

SEGON. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 18 DE JULIOL DE 2016

TERCER. COMUNICACIONS DE PRESIDÈNCIA

QUART. RATIFICACIÓ DE DECRETS

A) PART RESOLUTIVA

CINQUÈ. APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A L'EXERCICI 2016

SISÈ. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA INSULAR DE SERVEI DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA A L'ILLA DE MENORCA

SETÈ. DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CIM I LA FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCAEN RELACIÓ AMB LA CREACIÓ I GESTIÓ DE LA BORSA DE PLACES TURÍSTIQUES; CREACIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA BORSA DE PLACES TURÍSTIQUES ADSCRITA AL DEPARTAMENT D'ORDEACNIÓ TERRITORIAL I TURÍSTICA DEL CIM, I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT QUE EN DETERMINA LES NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN I LA COMPOSICIÓ

VUITÈ. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

NOVÈ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MÈDICA GERONTOLÒGICA NO URGENT ALS CENTRES DE TITULARITAT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

DESÈ. RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ PRESENTAT CONJUNTAMENT PER SON APARETS SRM, PER LA SENYORA M. J. S. C I PEL SR. F. P. V CONTRA LA RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DE PATRIMONI HISTÒRIC (RESOLUCIONS 2012/82, 2012/126 I 2013/11) PER REALITZACIÓ D'OBRES SENSE AUTORITZACIÓ EN EL LLOC DE SON APARETS VIVES (CIUTADELLA) LES QUALS HAN AFECTAT A BÉNS D'INTERÈS CULTURAL

ONZÈ. APROVACIÓ DEL V PLA INSULAR DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA (2016-2018)

DOTZÈ. PROPOSTA D'ACORD PER A LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 310/2016, DE 29 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULEN LES AVALUACIONS FINALS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DE BATXILLERAT

TRETZÈ. PROPOSTA D'ACORD PER INSTAR AL COMPLIMENT DEL DRET DE DETERMINACIÓ

CATORZÈ. PROPOSTA D'ACORD EN MATÈRIA DE MODIFICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA (REGLA DE TECHO DE GASTO) FIXADA A L'ARTICLE 12 DE LA LLEI 2/2012, LOEPSF, I LA MILLORA DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE LES ENTITATS LOCALS

QUINZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE STAND PROPI A FIRES TURÍSTIQUES

SETZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE LLOGUER TURÍSTIC

DISSETÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE SENTÈNCIA CESGARDEN

DIVUITÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE EL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES A L'HIVERN

DINOVÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE REHABILITACIÓ HABITATGE

VINTÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE L'IMPOST DE LES ESTADES TURÍSTIQUES

VINT-I-UNÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE EL FUTUR CONSERVATORI OFICIAL DE MÚSICA I DANSA

VINT-I-DOSÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA A MALLORCA PELS MALALTS DESPLAÇATS DES DE MENORCA I ELS SEUS FAMILIARS

VINT-I-TRESÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE LA RENDA SOCIAL

VINT-I-QUATRÈ. PROPOSTA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A MANTENIR EL COMPROMÍS DONAT AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS EL MAIG DE 2016, DE PAGAR ELS 20 MILION D'EUROS QUE ES NECESSITEN PER LA POSADA EN MARXA DE LA DESSALADORA DE CIUTADELLA DE MENORCA

VINT-I-CINQUÈ. PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA REDUCCIÓ EN EL DESCOMPTE DE RESIDENT A LES ILLES BALEARS

VINT-I-SISÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA GESTIÓ A LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA.

VINT-I-SETÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE EL CONTRACTE SOCIAL I EL PLA ESTRATÈGIC DE TRANSCICIÓ QUE REORIENTI LA POLÍTICA ECONÒMICA

B) PART DE CONTROL

VINT-I-VUITÈ. INTERPEL·LACIONS

A) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA CONNECTIVITAT AÈRIA

B) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE AGRICULTURA

VINT-I-NOVÈ. COMPAREIXENCES

A) COMPAREIXENÇA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE A FI D'INFORMAR SOBRE EL PLA D'ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES SENSE LLAR I EN RISC D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

B) COMPAREIXENÇA DE LA PRESIDENTA DEL CIM A FI D'INFORMAR SOBRE LE BALANÇ DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 2016

TRENTÈ. PREGUNTES

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22566, DE 9-11-2016) SOBRE PLA ATENCIÓ PACIENTS CRÒNICS

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22567, DE 9-11-2016) SOBRE EL 50È DE LES LÍNIES PROGRAMÀTIQUES

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22568, DE 9-11-2016) SOBRE EL PLA DE RECUPERACIÓ D'EDIFICACIONS

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22570, DE 9-11-2016) SOBRE MILLORES CARRETERA ME-18

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22571, DE 9-11-2016) SOBRE RESPOSTA A DOTACIÓ AMBULÀNCIES I TERMINAL TETRA-IB

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22572, DE 9-11-2016) SOBRE CRITERIS SELECCIÓ PROJECTES ECOTAXA

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22573, DE 9-11-2016) SOBRE PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22574, DE 9-11-2016) SOBRE COMISSIÓ DESENVOLUPAMENT ESTATUTARI

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22575, DE 9-11-2016) SOBRE ASPECTES DE LA NORMA TERRITORIAL TRANSITÒRIA

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 22576, DE 9-11-2016) SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA TERRITORIAL DE MENORCA
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS