Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 19 DE MARÇ DE 2019

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

A) PART RESOLUTIVA

TERCER. RATIFICACIÓ DE DECRETS
QUART. PROPOSTA D’ACORD PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL COL·LECTIU DE MÉS EDAT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (Exp. 0628-2019-3)

CINQUÈ. APROVACIÓ DE LA DESPESA PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE MARCAS VIALES MENORCA, SL EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRE DE CARTELLERIA, SENYALS VERTICALS I BALISSES PER A LES CARRETERES COMPETÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (Exp. C4300-2019-111)

SISÈ. MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE L’EXERCICI 2019 (Exp. 0426-2019-3)

SETÈ. CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER A REFINANÇAR EL DEUTE AMB LA MERCANTIL CESGARDEN SL (exp. 0501-2019-000001)

VUITÈ. CORRECCIÓ D’ERRORS RELATIVA A LES DETERMINACIONS DE L’ÀMBIT DEL SECTOR 13 SA SIVINA DE BAIX DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT LLUÍS I ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA A L’ÀMBIT DE LES ZONES TURÍSTIQUES

NOVÈ. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ES MERCADAL RELATIVA A LA MPLANTACIÓ D’UN SISTEMA GENERAL D’APARCAMENTS PÚBLICS, EQUIPAMENTS COL·LECTIUS I A LA DESCLASSIFICACIÓ D’UNA PARCEL·LA DE SÒL
URBÀ

DESÈ. APROVACIÓ DEL PLA TERRITORIAL D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS CULTURALS 2019 – PTIEC 2019 (EXP. 1546-2019-000004)

ONZÈ. DESISTIMENT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT SOBRE EL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE FESTES D’INTERÈS CULTURAL A L’ILLA DE MENORCA (EXP. 1544-2017-000011)

DOTZÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CREACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI INTEGRAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL DE LES PERSONES SENSE LLAR A MENORCA I EL SEU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT (exp. 5105-2018-000002)

TRETZÈ. DECLARACIÓ D'INTENCIONS PLATAFORMA REGIONS EUROPEES DE GASTRONOMIA I CANDIDATURA MENORCA REGIÓ GASTRONÒMICA (exp. 03130-2019-000051)

CATORZÈ (URGÈNCIA). APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

QUINZÈ (URGÈNCIA). SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN RELACIÓ A APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

SETZÈ (URGÈNCIA). APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A MENORCA (exp. 03121-2019-000007)

B) PART DE CONTROL

DISSETÈ. COMPAREIXENCES (EXP. 0318-2017-000001)

- COMPAREIXENÇA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA CAP DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE A FI D'INFORMAR SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES INCLOSOS DINS ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 2018

DIVUITÈ. PREGUNTES (EXP. 0316-2017-000003)

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11815 DE 7-5-2019) RELATIVA A VALORACIÓ EQUIP DE GOVERN SOBRE LA NO CREACIÓ DEL CONSELL D’ILLA

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11816 DE 7-5-2019) SOBRE ACCIONS PER AJUDAR A JOVE MENORQUÍ AMB PROBLEMES CONDUCTUALS

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11817 DE 7-5-2019)( SOBRE AJUDES PEL CAP DE FIBLÓ

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11818 DE 7-5-2019) SOBRE AGILITAR TRÀMIT CÈDULES HABITABILITAT

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11819 DE 7-5-2019) SOBRE INDEX OCUPACIÓ PLACES SOCIOSANITÀRIES A SANTA RITA I ES MERCADAL

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11820 DE 7-5-2019) SOBRE NOMBRE DE REUNIONS DEL CONSELL ASSESSOR DE CULTURA

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11822 DE 7-5-2019) SOBRE AIXECAMENT SUSPENSIÓ PROJECTE TRAM MAÓ-ALAIOR

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11871 DE 8-5-2019) SOBRE MILLORA ZONIFICACIÓ LLOGUER TURÍSTIC DAVANT LA NO APROVACIÓ DEL PTI

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11869 DE 8-5-2019) SOBRE AJUDES A PAGESOS DAVANT LA SITUACIÓ DE SEQUERA A MENORCA

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 11823 DE 7-5-2019) SOBRE COMPLIMENT ACORD DE GOVERNABILITAT

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS