TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Resultat de la valoració dels mèrits de la convocatòria d'enginyer tècnic d'obres públiques 05-02-202105-03-20210
Nou resultat de la prova específica de la borsa extraordinària de treball de tècnic d'educació en valors 05-02-202105-03-20210
Llista d'admesos i exclosos de la selecció d'un tècnic especialista en Medi Marí per a desenvolupar el Projecte MAREBI, mitjançant oferta al SOIB 02-03-202105-03-20210
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 45/2021 de 5 de febrer, relatiu a l’aprovació per urgència de les bases i la convocatòria dels ajuts del Consell Insular de Menorca per pal·liar els efectes econòmics del mes de gener en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària (exp. 03140-2021-000001) 08-02-202108-03-20213
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21-12-2020, relatiu a l’aprovació definitiva de la declaració de bé d’interès cultural amb caràcter de lloc d’interès etnològic de la zona de Punta Nati (Ciutadella) (Exp. 2109-2020-000001) 09-02-202109-03-20214
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 17 de febrer de 2020, relatiu a la Resolució de les al·legacions a l’acord de modificació del catàleg de llocs de treball i aprovació definitiva de la modificació del Catàleg de llocs de feina del Consell Insular de Menorca (exp. 0602-2019-4) 10-02-202110-03-20215
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de 15 de febrer de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació competència del Ple de la Corporació al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’exercici 2021 (exp. 0426-2021-000001) 18-02-202112-03-20217
Edicte relatiu a la selecció d'un Tècnic especialista en Medi Marí per a desenvolupar el Projecte MAREBI 16-02-202116-03-202111
Convocatòria i bases reguladores que regiran la contractació del lloc de feina de gerència a «Servei d’informàtica local de Menorca, SA». 24-02-202117-03-202112
Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2021 19-01-202119-03-202114
123