TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació definitiva de la proposta de modificació, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (Exp. 0426-2021-000011) 27-07-202127-09-20210
Aprovació definitiva del Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca 27-07-202127-09-20210
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 d’agost de 2021, relatiu a l’aprovació de la segona convocatòria d’ajuts del programa Menorca, Música i Teatre corresponent a l’any 2021 (exp. 1507-2021-000003) 15-08-202130-09-20213
Oferta de contracte menor per redactar projecte bàsic i d'execució d'adequació de local en planta baixa per a ús de centre de baixa exigència i disposició de la UMES. 26-08-202130-09-20213
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 270/21, de 25 d’agost, relatiu al cessament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat 30-08-202130-09-20213
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 272/2021, de 25 d’agost, relatiu al nomenament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat 30-08-202130-09-20213
Resolució núm. 87 de 06/08/2021 del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, relativa a la incoació de l’expedient per declarar la navegació amb vela llatina, així com els oficis i coneixements relacionats amb la seva pràctica, com a bé d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) (exp. 2109-2021-000005) 31-08-202130-09-20213
Ordre definitiva de la llista de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Edicions i Arxiu de l'Institut Menorquí d'Estudis. 01-09-202101-10-20214
Petició d'oferta per al contracte menor d'assistència tècnica per la elaboració de diversos audiovisuals de curta durada per a la difusió de la guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari (exp. c4300-2021-000328). 21-09-202101-10-20214
Decret de la presidència relatiu a la llista provisional d'admesos i exclosos de les convocatòries de Tècnic Lingüístic i TAE (Assessor jurídic) de l'Oferta Pública d'Ocupació 2018 03-09-202103-10-20216
12345


Edictes pendents de publicació al BOIB


Títol