Formulari

ENQUESTA PER A PERSONES SENSE FEINA

La següent enquesta pretén ésser una eina de participació ciutadana que ajudi a fer una anàlisi del territori en matèria d'ocupació i a la recerca de propostes d'actuació, comptant amb l'opinió del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de Menorca, de manera que permeti definir unes polítiques d'ocupació realistes respecte a les necessitats i problemàtiques del territori.

L'enquesta és totalment anònima i les dades referents al perfil de la persona enquestada tindran un ús estadístic.

Els resultats d'aquesta enquesta només s'empraran en el procés de consulta a la població per a la preparació del Pla d'ocupació de Menorca.

Gràcies per la seva participació!

1) Municipi de residència a Menorca?
2) Edat
3) Sexe
4) Nivell d’estudis
5) Té algun certificat de professionalitat amb acreditació oficial?6) Nacionalitat
7) Viu amb la seva parella o cònjuge?
8) Tenen vostè o el seu cònjuge o parella a persones amb dependència al seu càrrec?
9) Quan de temps fa que va deixar de treballar per darrera vegada?


10) Per quin motiu o raó principal va deixar de treballar?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Estic buscant la meva primera feina actualment
Era temporal o es va acabar la temporada de feina
L’empresa o negoci va tancar o hi va haver una retallada de personal
Guanyava molt poc
L’horari de feina era inconvenient
Per a poder estudiar
Perquè no era compatible amb la meva vida familiar o personal
Per malaltia
Pensionista i/o jubilat/da
Sóc fix discontinu i ara estic en l'etapa d'inactivitat
Altres (especifiqui’ls)
11) Quina ocupació, ofici o tasca va realitzar l’última vegada que va treballar?
12) Activitat de l'empresa o negoci on va treballar
13) Està inscrit/a com a demandant de feina al Servei d’Ocupació de las Illes Balears (SOIB)?

14) Té previst començar a treballar pròximament? Si és així, quan s’incorporarà a la seva nova feina?15) En l’últim mes, ha desenvolupat alguna diligència per aconseguir feina o emprendre un negoci?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No he buscat feina
He buscat feina activament
He fet una o més entrevistes personals
He entregat un o diversos Currículums
He anat a centres d’orientació laboral
He començat els tràmits per a la posada en marxa d’una activitat econòmica
Altres (especifiqui’ls)
16) Si ha indicat que no ha buscat feina, en pot especificar el motiu?


17) Coneix els recursos existents que el/la poden ajudar en la recerca de feina (oficina del SOIB, serveis d’orientació i informació de diferents entitats, etcètera)?
18) Quines són les eines més comunes que utilitza per a la recerca de feina?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Cap
Ofertes del SOIB
Ofertes en premsa
Visites a empreses
Enviament de currículums a empreses (autocandidatura)
Borses de feina d’internet
Borses de feina d’organitzacions i institucions
Empreses de treball temporal
Xarxa de contactes personals (familiars, amistats i coneguts)
Altres (especifiqui’ls)
19) Com qualificaria la dificultat de trobar feina a la seva illa?
20) Quin és el principal obstacle que troba per trobar feina?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No busco feina
Falta de formació o qualificació
No sé on o com cercar-ne
Edat, sexe, nacionalitat o altres característiques de la meva persona
Falta d’ofertes de feina relacionades amb la meva professió
Falta d’experiència
Les meves càrregues familiars
La meva manera de ser
Altres (especifiqui’ls)
21) Si trobés una oportunitat laboral actualment, estaria disponible per a començar a treballar?22) Si respon que no, podria indicar-ne el motiu?

23) Sap quines professions són les que està demandant el mercat laboral a Menorca?

24) Considera adequada la seva formació per a respondre a les exigències laborals a Menorca pel que fa a coneixements específics, idiomes, informàtica, etc.?
25) Estaria disposat/da a acceptar un lloc feina que tingui un horari…
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
diürn (matí i/o tarda)
nocturn (a partir de les 10 de la nit)
a torns
Indiferent, acceptaria qualsevol horari
26) Estaria disposat/da a acceptar un lloc de feina amb un contracte…
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
A jornada completa
A temps parcial
Per hores
A torn partit
Caps de setmana i festius
Indiferent, acceptaria qualsevol tipus de jornada laboral
27) Estaria disposat/da a treballar en altres ocupacions diferents de la seva professió, rebaixant així les seves aspiracions professionals, per tal de tenir feina?
28) Com valora la dificultat d’establir un nou negoci o empresa?
29) Què necessitaria per a muntar el seu propi negoci o empresa?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No em plantejo iniciar el meu propi negoci o empresa
Més finançament
Formació adequada a la idea del negoci
Tenir una bona idea empresarial
Més motivació
Assessorament i orientació
Altres (especifiqui’ls)
30) Durant l’últim any, ha tingut més d’una feina simultàniament?
31) En el seu últim lloc de feina, en alguna ocasió dedicava més hores de les que estipulava el seu contracte?32) Amb quina freqüència dedicava més hores de les estipulades en el seu contracte?
En cas que hi hagi dedicat més hores de les estipulades en el seu contracte, indiqui el nombre mitjà d'hores diàries:
33) Ha rebut alguna mena de preparació o curs d’ensenyament no reglat relacionat amb alguna activitat o professió durant els últims dotze mesos? En cas afirmatiu, podria especificar de quin tipus?


34) Si ha respost que sí, considera que aquests cursos li han estat útils? L’han ajudat a desenvolupar la seva carrera professional?
35) Si no ha realitzat cap activitat formativa, podria indicar-ne el motiu?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Raons d’índole familiar
Dificultats amb l’horari
Dificultats per a desplaçar-se al lloc de realització de la formació
Els costos formatius són massa elevats
No existeix cap oferta formativa adequada a les seves necessitats laborals
Falta d’informació o coneixement de cursos
No li agrada o no li interessa l’estudi
Altres (especifiqui’ls)
36) Si està interessat/da a realitzar cursos, quina modalitat considera més adequada per a les accions formatives?
37) Si està interessat/da a realitzar cursos, podria dir sobre quina temàtica?38) Les accions formatives que s’impartiran en el futur, sobre quines famílies professionals considera que s’haurien de centrar?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Arts i artesanies
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Hostaleria i turisme
Imatge personal
Imatge i so
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Fusta, moble i suro
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
Altres (especifiqui’ls)
39) Durant l’últim any, ha desenvolupat alguna feina de forma remunerada sense estar donat/da d’alta a la Seguretat Social?
40) Troba dificultats per a compatibilitzar la seva feina o recerca de feina amb les seves responsabilitats familiars i/o personals?
41) Considera que les seves circumstàncies personals i/o familiars han condicionat les seves possibilitats laborals o han afectat la seva carrera professional?
42) Considera que reparteix de forma equilibrada el temps que dedica a les seves necessitats personals, familiars i laborals?
43) Ha gaudit d’alguna mesura de conciliació familiar en algun dels llocs de feina que ha desenvolupat?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Horari flexible d’entrada i sortida de la feina
Reducció de jornada por motius familiars
Excedència per la cura de fills/es o d’un altre familiar
Suspensió del contracte de feina per risc durant l’embaràs o la lactància
Permís de lactància
Suspensió del contracte de feina per maternitat/paternitat
Permís per naixement, malaltia o defunció de familiars
No n'he necessitat fins ara
Desconeixia que existissin
No, perquè no puc prescindir d’una part del meu sou
No, perquè afectaria negativament la meva carrera professional
Altres (especifiqui’ls)
44) A Menorca, l’atur femení és superior al masculí, quin creu que n’és el motiu?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Discriminació per raons de gènere en l’accés a l’ocupació
Poques mesures en favor de la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit empresarial i en el sector públic
Diferències en la dificultat per conciliar la vida laboral i familiar entre dones i homes
Segregació ocupacional basada en el sexe dins del mercat de treball
Els diferents papers que la societat atorga a homes i dones
No hi ha cap motiu en concret, és casualitat
Altres (especifiqui’ls)
45) En alguna ocasió, i dins de l’àmbit laboral, considera que ha rebut un tracte discriminatori?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No, mai
Sí, a l’hora d’accedir a un lloc de feina
Sí, a l’hora d’accedir a cursos formatius
Sí, a l’hora de promocionar dins de l’empresa
Sí, en els ingressos percebuts
Altres (especifiqui’ls)
46) Quines necessitats considera que té Menorca en matèria laboral?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Més accions formatives
Més pràctiques en empreses
Més ajudes a empreses per a la contractació
Més incentius per a la creació i consolidació d’empreses
NS/NC
Altres (especifiqui’ls)
COMENTARIS I PROPOSTES:

En aquest apartat pot incloure les propostes i comentaris que consideri que han de ser debatuts durant el procés de participació en l'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca.
Tornar
 
 
 
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS