Formulari

ENQUESTA PER A PERSONES OCUPADES

La següent enquesta pretén ésser una eina de participació ciutadana que ajudi a fer una anàlisi del territori en matèria d'ocupació i a la recerca de propostes d'actuació, comptant amb l'opinió del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de Menorca, de manera que permeti definir unes polítiques d'ocupació realistes respecte a les necessitats i problemàtiques del territori.

L'enquesta és totalment anònima i les dades referents al perfil de la persona enquestada tindran un ús estadístic.

Els resultats d'aquesta enquesta només s'empraran en el procés de consulta a la població per a la preparació del Pla d'ocupació de Menorca.

Gràcies per la seva participació!

1) Municipi de residència a Menorca?
2) Edat
3) Sexe
4) Nivell d’estudis
5) Té algun certificat de professionalitat amb acreditació oficial?6) Nacionalitat
7) Viu amb la seva parella o cònjuge?
8) Tenen vostè o el seu cònjuge o parella a persones amb dependència al seu càrrec?
9) Plaça que ocupa dins l’empresa o negoci
10) Situació professional11) Activitat de l’empresa o negoci on treballa
12) Quant de temps fa que treballa per a la mateixa empresa?
13) Quin tipus de contracte té actualment?
14) Treballa a temps complet o temps parcial?

15) Com és la seva jornada de treball?
16) Està d’acord amb la mena de contracte que té?
17) Li agradaria canviar de feina? En cas afirmatiu, per quins motius?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No vull canviar de feina
Per aprofitar millor les meves capacitats i formació
Per millorar els meus ingressos
Per treballar menys hores
Perquè el meu lloc de feina és poc estable i/o temporal
La meva feina actual exigeix molt esforç físic o mental
Problemes a la feina (dificultats amb companys/es, assetjament laboral…)
Problemes de salut, seguretat i ambient a la feina
No compleix amb les meves expectatives laborals
No m’agrada la feina
M’agradaria treballar per compte propi
Altres (especifiqui’ls)
18) Indiqui el grau de satisfacció en relació amb els següents aspectes relacionats amb el seu lloc de feina
(1=Satisfacció nul·la / 5=Màxima satisfacció)
Jornada laboral:
Salari o nòmina:
Estabilitat:
Flexibilitat d’horaris:
Vacances i permisos:
Conciliació familiar, personal i laboral:
Temps de descans entre les jornades laborals:
Possibilitat de promoció interna:
Relacions humanes dins l’entorn laboral:
Condicions de seguretat i salut a la feina:
19) Ha intentat aconseguir una altra feina?
20) Com qualificaria la dificultat de trobar feina a Menorca?
21) Com valora la dificultat per establir un nou negoci o empresa?
22) Què necessitaria per muntar el seu propi negoci o empresa?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No em plantejo iniciar el meu propi negoci o empresa
Més finançament
Formació adequada a la idea del negoci
Tenir una bona idea empresarial
Més motivació
Assessorament i orientació
Altres (especifiqui’ls)
23) Durant l’últim any, ha tingut més d’una feina simultàniament?
24) Al lloc de feina actual, en alguna ocasió ha dedicat més hores de les que estipula el seu contracte?25) Amb quina freqüència dedica més hores de les estipulades en el seu contracte?
En cas que hagi dedicat més hores de les estipulades en el seu contracte, indiqui el nombre mitjà d'hores diàries:
26) Treballa al mateix municipi on resideix?
27) Com es desplaça habitualment fins al seu lloc de feina?


28) Quant de temps acostuma a trigar en el desplaçament des de la seva residència fins al seu lloc de feina?29) Ha realitzat algun curs de formació per iniciativa pròpia durant l’últim any?

30) Si ha respost que sí, considera que aquests cursos li han estat útils? L’han ajudat a desenvolupar la seva carrera professional?


31) Ha rebut formació per part de l’empresa durant l’últim any?


32) Per quins motius realitza o realitzaria un curs de formació?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No realitzo cursos
Per a desenvolupar-me i perfeccionar els meus coneixements
Perquè vull canviar de feina
Per promocionar dins de l’empresa
Per satisfacció i interès personal
Per no perdre el lloc de feina
Perquè hi estic obligat/da per llei (prevenció riscos laborals, legislació medi ambient, etcètera)
L’empresa m’ho exigeix
Altres (especifiqui’ls)
33) Si no ha realitzat cap activitat formativa, podria indicar-ne el motiu?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Raons d’índole familiar
Dificultats amb l’horari
Negativa de l’empresa a assumir el cost de la formació
Impossibilitat de realitzar el curs en horari laboral
Dificultats per a desplaçar-se al lloc de realització de la formació
Els costos formatius són massa elevats
No existeix una oferta formativa adequada a les seves necessitats laborals
Falta d’informació o coneixement de cursos
No li agrada o no li interessa l’estudi
Altres (especifiqui’ls)
34) Si està interessat/da a fer cursos, quina considera que hauria de ser la modalitat a utilitzar en les accions formatives?
35) Si està interessat/da a fer cursos, sobre quina temàtica?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Habilitats directives
Capacitats humanes (treball en equip, comunicació, flexibilitat i autoaprenentatge…)
D’atenció al públic/tracte amb clients
Coneixement de llengües estrangeres
Coneixement de la llengua catalana
Coneixement de la llengua castellana
Administració i gestió (facturació, comptabilitat…)
Capacitats informàtiques (ofimàtica, programació, administració de sistemes…)
Capacitats específiques del lloc de feina
Capacitats en l’àmbit de la seguretat laboral
Coneixements en matèria de prevenció de riscos ambientals
Altres (especifiqui’ls)
36) Les accions formatives que s’impartiran en el futur, sobre quines famílies professionals considera que s’haurien de centrar?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Arts i artesanies
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Hostaleria i turisme
Imatge personal
Imatge i so
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Fusta, moble i suro
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
Altres (especifiqui’ls)
37) Durant l’últim any, ha desenvolupat alguna feina de forma remunerada sense estar donat/da d’alta a la Seguretat Social?
38) Troba dificultats per a compatibilitzar la seva feina amb les seves responsabilitats familiars i/o personals?
39) Considera que les seves circumstàncies personals i/o familiars han condicionat les seves possibilitats laborals o han afectat la seva carrera professional?
40) Considera que reparteix de forma equilibrada el temps que dedica a les seves necessitats personals, familiars i laborals?
41) Utilitza o ha utilitzat alguna vegada alguna mesura de conciliació a la feina?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Horari flexible d’entrada i sortida de la feina
Reducció de jornada per motius familiars
Excedència per la cura de fills/es o d’un altre familiar
Suspensió per risc durant l’embaràs o la lactància
Permís de lactància
Suspensió per maternitat/paternitat
Permís per naixement, malaltia o defunció de familiars
No n'he necessitat fins ara
Desconeixia que existissin
No puc prescindir d’una part del meu sou
Afectaria negativament la meva carrera professional
Altres (especifiqui’ls)
42) A Menorca l’atur femení és superior al masculí, quin creu que n’és el/s motiu/s?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Discriminació per raons de gènere en l’accés a l’ocupació
Poques mesures en favor de la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit empresarial i el sector públic
Diferències en la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar entre dones i homes
Segregació ocupacional basada en el sexe dins del mercat laboral
Els diferents papers que la societat atorga a homes i dones
No hi ha cap motiu en concret, és casualitat
Altres (especifiqui’ls)
43) En alguna ocasió, i dins de l’àmbit laboral, considera que ha rebut un tracte discriminatori?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
No, mai
Sí, a l’hora d’accedir a un lloc de feina
Sí, a l’hora d’accedir a cursos formatius
Sí, a l’hora de promocionar dins de l’empresa
Sí, en els ingressos percebuts
Altres (especifiqui’ls)
44) Quines necessitats considera que té Menorca en matèria laboral?
(assenyali tantes caselles com consideri necessari)
Més accions formatives
Més pràctiques en empresa
Més ajudes a empreses per a la contractació
Més incentius per a la creació i consolidació d’empreses
NS/NC
Altres (especifiqui’ls)
COMENTARIS I PROPOSTES:

En aquest apartat pot incloure les propostes i comentaris que consideri que han de ser debatuts durant el procés de participació en l'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca.
Tornar
 
 
 
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS