Notícies i actualitat

La vicepresidenta primera del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, fa balanç del primer mes de govern de la Conselleria d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

Data : 18/08/2015

Susana Mora fa balanç del primer mes de governLa vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Susana Mora, ha fet avui balanç del primer mes de govern pel que fa al seu departament. En primer lloc la consellera ha agraït al govern sortint la seva posada a disposició a l'hora de facilitar el traspàs de conselleries.

En segon terme, Susana Mora ha aprofitat per a presentar a les dues persones que conformen l'equip polític d'aquesta conselleria: José Carbonell Acedo, Director Insular de Joventut, Ocupació i Innovació i Miquel Company Pons, Director Insular de Projecció Econòmica i Esports.

La consellera ha explicat que en la creació d'aquesta conselleria es mesclen àrees de gestió que, en anteriors mandats, pertanyien a diferents conselleries -sense anar més lluny, la passada legislatura, Ocupació i Projecció Econòmica pertanyien a Serveis Generals, Joventut a la Conselleria de Benestar Social i Esports a la de Cooperació Local-, quelcom que respon a “la voluntat de conjugar àrees cabdals per a dissenyar un camí de progrés per a Menorca de la mà de tota la ciutadania”.

“El disseny d'aquest camí de progrés passa per donar la rellevància que té en el mateix el paper que la joventut, lligat a la tasca, bàsica i imprescindible en els moments que vivim, d'elaboració d'un model d'ocupació que, lligui alhora, amb la potencialitat de projecció que té l'economia a Menorca introduint en la mateixa valors com la innovació aplicada i els esdeveniments esportius especials -i aquí els esports juguen un doble paper: per una banda són eina fonamental per al desenvolupament personal d'aquesta joventut i per un potencial motor econòmic”, ha dit.

A partir d'aquí i, entrant pròpiament en el que ha estat el primer mes de govern, la consellera Susana Mora ha explicat que el seu departament ha ocupat aquest temps en fer una radiografia de l'estat de cada una de les àrees descrites, als efectes de poder elaborar, dins aquest segon mes, que encetem, un full de ruta per aquests quatre anys, “full de ruta que es dissenyarà de manera coordinada i transversal amb la resta de conselleries però, sobretot amb la resta d'administracions, com són Ajuntaments i el Govern de les Illes Balears, així com amb els agents socials, entitats i col·lectius de l'illa”.

En aquesta línia s'ha iniciat dins aquest primer mes de govern el procés de constitució del Ple del Consell Econòmic i Social, màxim òrgan de govern del CES, que té atorgada la competència de constitució d'aquest consell. A tal efecte s'han notificat a tots els seus integrants, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials i ajuntaments, per a que proposin als seus representants i poder, així, celebrar la sessió constituent i donar impuls al Contracte Social per a Menorca. “En la mateixa línia hem iniciat, aquesta mateixa setmana, una roda de reunions amb les regidories dels Ajuntaments de tota l'illa competents en les àrees en qüestió”.

Pel que fa a la radiografia de l'estat de la Conselleria, Susana Mora ha senyalat que la gestió portada a terme des de cada una de les àrees que la composen ha respost als criteris d'austeritat i economicisme que el Partit Popular ha posat en pràctica arreu on ha governat al llarg dels passats quatre anys. “L'aplicació d'aquest model de gestió anterior ha permès que em trobi amb una comptabilitat bastant sanejada ja que, amb l'excepció dels nombres vinculats al projecte IGA pertanyent al departament d'Esports en els que sí haurem de treballar per no tancar amb dèficit, podríem concloure que el pressupost s'ha executat correctament. Ara bé, cal dir que, la imposició d'aquest model ha derivat en que, al llarg dels passats quatre anys, els consellers que m'han precedit s'hagin limitat a gestionar les partides econòmiques aconseguides pel govern anterior -vegi's el cas de la fibra òptica, vers el que cal apuntar, s'ha fet una bona gestió d'execució, però no s'ha treballat en el model d'explotació de la xarxa-, adoptant una postura passiva front a les retallades del govern i de l'estat central -retallades que han suposat, per exemple, i sense anar més lluny que, el departament d'ocupació, cabdal en els moments que vivim, hagi quedat desmantellat sense poder donar un servei que garanteixi una continuïtat en el temps als ciutadans- i no donant resposta a les necessitats de la ciutadania”.

“Aquesta passivitat” -continua dient Mora- “ens ha col·locat a la cua d'inversió a l'illa, corrent a més el risc de perdre inversions ja conveniades com pot ser el cas de la partida per a l'adquisició del Centre Bit”.

En aquest sentit, el departament que encapçala Mora treballarà per a implantar un canvi de manera de fer, adoptant una postura pro-activa en la que primi la política per a les persones per sobre de la gestió merament economicista de l'Administració. “En aquesta línia m'he reunit ja amb el Conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern Balear per a demanar fons pels departaments de formació i projecció econòmica i amb el Director General de Desenvolupament Tecnològic del Govern Balear per a treballar entre tots per a que el Centre Bit sigui una realitat a Menorca. En aquestes properes setmanes tinc previst reunir-me també amb el Conseller d'Innovació -que vindrà a Menorca aquest dijous dia 20- i amb la Consellera d'Esports”.

Per la seva banda Miquel Company Pons, Director Insular de Projecció Econòmica i Esports, ha analitzat les actuacions realitzades a la seva àrea.


Projecció Econòmica

En aquest marc, Company ha destacat la gestió continuista de l'anterior equip de govern que “no va explorar vies de creixement i de plans que fomentin la projecció econòmica dels productes menorquins més enllà dels que ja estaven establerts. Segons hem pogut comprovar s'ha treballat de forma continuada durant els 4 anys de govern amb convenis amb entitats i empreses i no amb convocatòries que és el model més transparent i equitatiu el qual volem fomentar”.

“Durant aquest mes, hem pogut comprovar que és més necessari que mai un pla que estableixi les prioritats i oportunitats juntament amb els sectors que engegui un projecte a llarg termini per tal de col·locar el producte de Menorca al lloc que es mereix”, ha subratllat el Director Insular, qui manifesta la intenció de “continuar donant suport als industrials bijuters i de calçat, així com als comerciants, fomentant els contactes exteriors i la formació continuada amb la col·laboració del departament de formació i innovació del Consell Insular de Menorca”.

Miquel Company explica com l'objectiu de la seva àrea és treballar des del diàleg, creant un full de ruta participat i comú, i a tals efectes s'han iniciat els tràmits de constitució del Consell Econòmic i Social, òrgan des del que tornarem a fomentar el debat i seran ateses les aportacions que els sectors i administracions vulguin fer per crear un front comú i aconseguir un consens vers el futur econòmic de Menorca.


Esports

D'igual manera al departament d'Esports s'ha duit a terme una gestió continuista per al que fa a projectes esportius i polítiques de suport als esportistes.

Aquest divendres tindrà lloc la primera reunió del departament d'Esports del Consell Insular de Menorca amb els regidors d'esports dels ajuntaments per establir prioritats i problemàtiques dels municipis i crear una fulla de ruta compartida per tothom.

S'ha de treballar conjuntament amb altres administracions per fomentar la participació i coneixement ciutadà dels IGA GAMES i fer possible que Menorca sigui seu dels jocs en un futur pròxim. En aquest sentit, és de vital importància la implicació dels Ajuntaments i del Govern de les Illes Balears per solucionar els problemes econòmics que genera l'activitat i participació d'aquests jocs. “És per això que dins el primer mes de treball, la consellera s'ha reunit amb les alcaldesses de Maó i Ciutadella i amb la directora general del Govern Balear per tractar aquesta situació i posar-hi una solució definitiva”, clou Company.

El Director Insular de Joventut, Ocupació i Innovació, José Carbonell, ha incidit en primer lloc en la importància del tema de l'ocupació.


Ocupació

Pel que fa a aquesta àrea, ha afirmat, “partim d'un punt de partida amb un servei desmantellat envers una realitat social que demana més que mai el treball conjunt i ferm de totes les administracions en matèria de treball i formació”.

“Un servei depenent els darrers anys de convocatòries públiques a les quals ha hagut d'optar en concurrència competitiva que l'ha fet molt feble i intermitent enfront del projecte de servei d'ocupació plurianual ininterromput anterior que permetia oferir un servei públic de qualitat i estable”.

Davant aquesta realitat de manca creença i desmantellament de l'àrea d'Ocupació els darrers anys de govern del Partit Popular al Consell Insular de Menorca, el nou equip de la Conselleria d'Ocupació, Projecció Econòmica Joventut i Esports té, ha subratllat Carbonell, “la intenció de tornar a donar l'estabilitat i fortalesa que requereix aquesta àrea pel servei tan important i prioritari que ofereix a la ciutadania de Menorca”.


Joventut

Pel que fa a l'àrea de Joventut, José Carbonell ha manifestat que el nou equip de la Conselleria va trobar una àrea amb un Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) que, tan prèviament com després de la seva transferència al Consell Insular de Menorca, “ha crescut quant a reconeixement i activitat amb el jovent menorquí, com molt bé reflecteixen les dades recollides d'atenció i participació del mateix institut. Un Institut amb moltes ganes de treballar en proximitat als joves, la qual cosa no s'ha pogut portar a terme en les millors condicions, tal com reflecteixen les dades recollides pel mateix, a partir del trasllat de la seva seu de la Casa de ses Aigües a la seu del Consell Insular de Menorca els darrers anys”.

En aquest sentit l'actual Conselleria ja ha començat a mantenir els primer contactes i ho continuarà fent els pròxims mesos amb l'Ajuntament de Maó, per tal de treballar a tornar a reubicar l'INJOVE a la Casa de ses Aigües.

El Director Insular considera “les polítiques de joventut cabdals per al desenvolupament social, i la seva competència per toca al Consell Insular de Menorca, per la qual cosa analitzarem com enfocar i, en cas que sigui necessari, reorientar les polítiques de joventut del Consell amb la finalitat d'aconseguir una major i veritable adequació i realisme a les necessitats i requeriments del jovent menorquí que, a priori, trobem a faltar en el model de gestió actual de l'àrea”.


Innovació

Finalment, en matèria d'innovació el nou equip gestor comença la gestió de l'àrea amb tres projectes importants damunt la taula com és, en primera instància, l'execució del projecte de creació de la Xarxa de Fibra Òptica que permetrà dotar a l'Administració pública insular i local d'una xarxa de comunicació d'última generació amb la finalitat última de millora de serveis públics i d'interrelació amb la ciutadania. Un projecte del qual l'execució de l'obra pública es troba a prop del 60 per cent, paralitzat durant l'estiu d'acord i seguint el compliment de les ordenances municipals, i havent finalitzat els darrers mesos tota l'obra pública dins nucli urbà de Maó i Ciutadella.

En segon terme fer realitat, d'una vegada per totes, el Centre Bit de Menorca, un projecte que, “enfront de la immobilitat i les constants traves posades els darrers anys, hem de fer possible dins el termini d'aquest any havent mantingut des del primer dia contactes i diàleg tant amb el Govern balear com amb agents implicats. La intenció de l'actual Conselleria és fer realitat el Centre Bit de Menorca sense perdre de vista, i recuperant, la seva finalitat i orientació inicial de crear un centre a on hi tinguin cabuda empreses consolidades i projectes de nova creació que esdevingui el centre tecnològic de referència de l'illa”.

Per últim, portar a terme una veritable incentivació de l'àrea d'Innovació, transferida per l'anterior equip de govern amb algunes petites partides econòmiques no desenvolupades per una gestió amb manca de planificació i full de ruta sòlida els darrers anys quant a polítiques d'innovació i noves tecnologies, consolidant projectes com el Pla+Tic, sorgides per iniciativa pròpia del personal tècnic del Consell i paralitzada durant 2015, tot i tenir un conveni signat amb el Govern de les Illes Balears per a la seva execució, i altres actuacions en aquesta direcció posant l'accent en ajudar, recolzar i facilitar la tasca del teixit empresarial existent i la creació de nous models de negoci en base tecnològica i innovadors a Menorca.

Maó, 18 d'agost de 2015

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS