Notícies i actualitat

El Consell Insular de Menorca proposa destinar fins a 7.000.000 € en projectes de millora d’aigua

Data : 31/10/2017

El Consell Insular de Menorca, un cop determinat el superàvit pressupostari de l’exercici 2016, ha decidit invertir 9.616.181€ a projectes d’inversió financerament sostenibles. La llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) permet en el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, destinar un percentatge del saldo resultant del superàvit al finançament d’inversions financerament sostenibles. Els projectes designats per l’equip de govern, que s’hauran de portar a terme durant l’any d’exercici 2018 i, que en cap cas podran ser prorrogats, es componen per una banda de projectes del Consell Insular de Menorca i per altra banda, de projectes municipals.

Així, l’equip de Govern ha pres la decisió de dedicar 8.650.000€ del total a donar suport a les corporacions locals de Menorca per desenvolupar projectes que no hagin estat possible la seva realització per manca de recursos i que l’equip de Govern considera una prioritat per als ciutadans i ciutadanes de Menorca donar-los una sortida. Entre les prioritats considerades pel Consell Insular es troba la necessitat de millora dels recursos hídrics de la nostra illa.

Tot i que el Consell no té competències en matèria de gestió de l’aigua, s’ha considerat convenient establir aquesta prioritat pels projectes d’inversió susceptibles de ser finançats. La Presidenta del Consell, Susana Mora, ha afirmat que «així es dóna compliment a dos objectius primordials. El primer és el d’estar a prop de les corporacions locals complint, així, la funció del Consell de ser l’Ajuntament dels ajuntaments. I el segon, fer possible projectes com el de recursos hídrics que per manca de competències, cosa poc entesa pels ciutadans, no podria fer el Consell».

La Vicepresidenta Segona i Consellera de Serveis Generals i Participació Ciutadana i Habitatge, Cristina Gómez ha afirmat que "no és casual que s'opti en línia política de l'equip de govern des de l'inici de legislatura, apostant per la defensa de la sostenibilitat ambiental i amb una millora de la gestió dels vectors ambientals, concretament d'eficiència energètica i d'estalvi d'aigua".


Línies subvencionables per a les corporacions locals

1. Projectes dirigits a millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua
Inclou el desenvolupament i millora d’infraestructures d’abastament i de sanejament; la millora de l’estat de les xarxes de distribució; i la connexió de nuclis habitats a les xarxes d’abastament i estacions depuradores d’aigües residuals existents. En qualsevol cas, es tractarà de projectes encaminats a l’objectiu d’obtenir una millora en l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics, la reducció de pèrdues del sistema i la disminució de la contaminació difusa originada per la inexistència o el mal estat de les infraestructures. La intenció del Consell Insular és que la suma dels imports dels projectes dirigits a aquesta línia subvencionable no podrà ser inferior al 75% respecte al total dels fons assignats a la corporació local.

2. Restitució dels camps de gespa municipal
Consisteix a restituir la gespa artificial dels camps de futbol dels diferents municipis de Menorca que encara no han procedit a fer-ho, sempre vinculant aquesta inversió a una actuació de reutilització i aprofitament d’aigua per al reg. En el cas dels ajuntaments que ja hagin dut a terme aquesta restitució de gespa, podran optar a aquesta línia de finançament per tal executar les mesures de reutilització d’aigua de reg abans esmentades. L’import total destinat a aquestes actuacions és de 900.000 € i seran finançades al 50% pel Consell Insular de Menorca amb un màxim de 90.000 € per camp de futbol.

3. Inversions d'eficiència energètica, preferentment en instal·lacions esportives: consisteix en el canvi de fonts de llum a sistemes més eficients (leds) que permetin la reducció dels paràmetres lluminosos, millores de la regulació dels nivells lumínics, revisió i posada al dia dels butlletins de les instal·lacions elèctriques (revisió OCA), reducció de la contaminació lumínica?FHS<1%, utilització de temperatures de colors adequades a l'entorn (<4200k) i introducció de sistemes de gestió de la intensitat lumínica (reduir flux lluminós) preferentment en les instal·lacions esportives dels municipis de Menorca (pavellons municipals, camps de futbol, etc.).

Per tal que el Consell Insular de Menorca pugui assignar definitivament l’import assenyalat i iniciar els tràmits adients, els ajuntaments hauran de presentar abans del 30 de novembre de 2017 la documentació requerida i aquesta hagi estat supervisada i comprovada pels serveis tècnics i econòmics, l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca aprovarà la distribució entre els diferents projectes presentats pels ajuntaments de l'illa. Aquesta atribució entre els diferents projectes d’inversió financerament sostenible i les condicions concretes per a la seva execució s'instrumentalitzaran a través de la signatura d'un conveni amb cadascun dels ajuntaments beneficiaris.

Taula proposta de distribució del superàvit pressupostari de 2016:
Com ha explicat, la vicepresidenta Primera i Consellera de Cooperació Local i Promoció Turística, Maite Salord, els criteris utilitzats per al repartiment econòmic són els ja consensuats prèviament per totes les administracions locals de l’illa, com és el que s’utilitza per al Pla Insular de Cooperació.


Maó, 31 d’octubre de 2017


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS