Notícies i actualitat

La inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni Mundial no es veurà culminada enguany

Data : 18/05/2017

“Després de l’informe definitiu d’ICOMOS, lliurat al Ministeri de Cultura a finals de la setmana passada, la conclusió és clara: la inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni Mundial encara haurà d’esperar una mica més, i no podrem veure culminat enguany aquest procés”, amb aquestes paraules la presidenta Maite Salord ha donat compta avui als mitjans de la situació en què es troba la candidatura de Menorca Talaiòtica.


Salord ha afirmat que “la bona notícia és que ICOMOS reconeix que la nostra candidatura té el potencial per complir amb els requisits de Valor Universal Excepcional que justifiquen una declaració de Patrimoni Mundial. Al mateix temps, ICOMOS envia una sèrie de recomanacions, la més important de les quals és que es posposi l’examen de la nominació de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial”, i ha subratllat que “en cap cas, idò, no hem rebut una resolució negativa, sinó la recomanació de continuar treballant perquè l’examen final per part de la UNESCO sigui realitzat més endavant. Si se’m permet la metàfora esportiva, podem dir que aquest partit tindrà pròrroga”.

La presidenta ha explicat que rere el procés d’avaluació de la candidatura, hi havia tres possibilitats:

La primera, “que les institucions i tota la societat de Menorca esperàvem amb il·lusió”, era la inscripció directa al Comitè de Patrimoni Mundial que tindrà lloc els primers dies de juliol d’enguany a Cracòvia.

La segona possibilitat era la inscripció prorrogada d’aquí a un any, condicionada al compliment d’una sèrie d’exigències.

La tercera, que és la situació en què es troba la candidatura a partir d’ara, és la necessitat de revisar l’expedient presentat, tot reformulant la nominació a partir de les recomanacions realitzades per ICOMOS en el seu informe final, amb la realització d’un nou procés d’avaluació.

“La quarta, que afortunadament no és el cas, hauria estat la negació de les possibilitats de la candidatura de Menorca Talaiòtica per ser declarada Patrimoni Mundial”, ha subratllat Salord. La presidenta ha expressat que “aquesta nova situació de la nostra candidatura no és de cap manera excepcional. Es tracta d’una realitat freqüent, habitual en moltes candidatures, que no són valorades de manera definitiva a la primera oportunitat. I tal i com ens han expressat nombrosos experts, hem de tenir en compte el rigor amb que les candidatures espanyoles són avaluades, ja que a dia d’avui el número de llocs i monuments declarats Patrimoni Mundial de l’estat són ja molt nombrosos, de manera que l’exigència per inscriure noves candidatures és molt superior que per a altres països”.

Així, el Consell Insular de Menorca ja ha començat a treballar en la revisió de l’expedient recomanada per ICOMOS, a partir de les indicacions de l’informe preliminar del passat mes de gener. “Farem tot el possible per tenir enllestida la feina per entrar en el següent cicle d’avaluació. La intenció és que la nostra candidatura sigui examinada al Comitè de Patrimoni Mundial de l’estiu de 2019, i açò vol dir tenir llesta la revisió d’aquí a mig any, perquè ICOMOS requerirà una nova visita a l’illa d’un dels seus experts, que hauria de tenir lloc a finals d’estiu de l’any que ve. El més important és que quan tornem a passar l’avaluació tinguem les màximes garanties d’èxit, i per tant, arribat el cas, ens pot interessar més posposar un altre any la presentació, que no anar amb presses i presentar un expedient que no compleixi amb totes les recomanacions requerides”, ha dit.

Maite Salord ha agraït la tasca de l’equip de govern del Consell Insular de l’anterior mandat, que va formalitzar la candidatura i va fer la part més important de la feina, encarregant la redacció de l’expedient i presentant-lo davant el Consell Nacional de Patrimoni per a l’inici dels tràmits; als tècnics i professionals que han participat directament en l’elaboració d’aquest expedient, tant als de la institució insular com, especialment, a la coordinadora de l’expedient, Ángela Rojas; als membres del comitè tècnic i de la comissió assessora de la candidatura, “que s’han implicat amb entusiasme i enorme dedicació per tirar endavant aquest formidable repte plantejat pels menorquins”; al Govern de les Illes Balears i al Ministeri de Cultura, “que ens ha acompanyat durant tot aquest procés, i que sense dubte continuaran al costat del Consell Insular en la nova etapa que iniciam des d’ara mateix. I a tota la societat menorquina, convençuda com estic que tot el que hem fet fins ara ha valgut molt la pena, i res no ha estat debades. Els fruits ja són ben evidents i positius. La prehistòria de Menorca és avui més coneguda i apreciada pels menorquins i pels visitants, i la investigació de la nostra arqueologia coneix un impuls com mai abans s’havia vist”.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Francesca Tur, ha destacat el fet que la candidatura de Menorca Talaiòtica “no ha rebut un judici negatiu, sinó el reconeixement de la seva potencialitat, i unes recomanacions per reformular la seva presentació que permetin assegurar la seva declaració com a Patrimoni Mundial”.

“Des del primer moment, el Govern de les Illes Balears ha estat al costat del Consell Insular en la gestació, tramitació i defensa de la candidatura de Menorca Talaiòtica, tant amb el suport tècnic i institucional, com amb l’ajuda econòmica per a la realització d’una sèrie d’activitats de difusió interior i exterior. La nova etapa en què entra la candidatura de Menorca Talaiòtica continuarà comptant amb tot el suport de la Conselleria que dirigesc, perquè ens sentim com a propi el repte d’aconseguir la inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de patrimoni mundial”, ha afirmat la consellera. Tur ha acabat la seva intervenció afirmant que “si ens mantenim pacients, constants i feiners com fins ara, el reconeixement com a Patrimoni Mundial serà una realitat”.

El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, ha explicat les qüestions més tècniques i el detall de tot el que afecta actualment a la candidatura de la Menorca Talaiòtica.

“L’informe d’ICOMOS entra a valorar amb deteniment tots els aspectes de la nostra candidatura que a judici dels experts són susceptibles d’una revisió. En alguns casos es demana una ampliació dels arguments aportats per justificar el valor excepcional universal, i en altres casos es demana una revisió i reformulació d’aquests arguments, ja que es considera que, en aquests moments, no demostren de manera suficient el compliment dels criteris per ser declarats Patrimoni Mundial. Els dos aspectes més significatius d’aquesta anàlisi és el qüestionament de la selecció de la sèrie de 32 béns de la prehistòria de Menorca que conformen la nostra candidatura, tant per la seva consideració individual, com en relació a allò que entenem com a cultura talaiòtica”, ha manifestat el conseller.

Cal dir que en aquest punt es donen dues vies alternatives per a la revisió d’aquesta selecció i del seu plantejament. Per una banda, ICOMOS observa que la cultura talaiòtica no és exclusiva de Menorca, sinó que també és present a Mallorca, i per tant suggereix la possibilitat d’incloure a la candidatura alguns béns de la cultura talaiòtica de Mallorca que no tenen equivalent a Menorca. L’altra via suggerida, com a alternativa a la primera, és el replantejament de la candidatura sobre la base del paisatge, a partir d’unes unitats territorials més extenses, no cenyides a monuments en particular, sinó que incloguin diversos monuments i que s’explori la relació visual que tenen entre ells, especialment entre els talaiots. Aquest plantejament permetria definir, per altra banda, uns entorns de protecció més extensos, necessitat també plantejada per ICOMOS.

Per altra banda, l’informe d’ICOMOS demana una major precisió en l’ús del concepte de cultura talaiòtica, que considera que, de la forma en la qual s'empra a l'expedient, abasta un període temporal massa extens. “Certament, la nostra candidatura presenta l’evolució de les construccions prehistòriques de Menorca, amb exemples de monuments de cada època i cada tipologia. Idò ICOMOS considera que s’ha de reduir considerablement el marc cronològic proposat, i presentar béns d’un període més acotat, que consideraria la cultura talaiòtica pròpiament dita en un sentit més estricte”, ha dit.

Hi ha alguns altres aspectes de l’expedient que ICOMOS recomana revisar. Un d'ells és l’anàlisi comparativa amb altres béns de característiques similars ja inscrits a la llista de Patrimoni Mundial, tenint més en compte, a part de l'arquitectura, altres aspectes de la cultura materials talaiòtica, com la ceràmica o la metal·lúrgia.

Així mateix, ICOMOS recomana crear un òrgan de gestió i un programa específic pels béns de la candidatura, que actualment s'integren en el programa general de gestió del patrimoni històric del Consell. ICOMOS recomana també organitzar un sistema de reunions periòdiques amb els propietaris dels béns de titularitat privada; així com estructurar el sistema de vigilància dels monuments mitjançant un sistema d'informes periòdics estandarditzats. De forma secundària, l'informe d'ICOMOS també planteja que l'autenticitat de l'entorn d'alguns monuments molt concrets, com l'hipogeu de Torre del Ram o la sala hipòstila des Galliner de Madona que s'ha vist afectada per la construcció d'edificis propers, durant el segle XX. Així mateix, els tècnics posen de manifest l'existència de petites faltes a jaciments molt concrets: grafits, petites basses d'aigua de pluja dins d'algunes coves o creixement de vegetació.

En definitiva, idò, es reconeix la seva potencialitat, es destaquen els aspectes que compleixen amb els requisits, i es proposen recomanacions per millorar els aspectes que consideren més problemàtics.

“Entenem el plantejament dels informes, però el fet que en cap moment durant l’elaboració de l’expedient i després de la seva presentació davant ICOMOS es vagi plantejar cap interrogant ni cap proposta de revisió, ha fet que en el moment de rebre els primers informes preliminars ja no hi hagués temps material per sotmetre l’expedient a la revisió suggerida per ICOMOS. Davant aquesta possibilitat, només hi quedava la possibilitat de reivindicar la feina feta fins ara, argumentar millor els aspectes qüestionats, i esperar que la decisió final d’ICOMOS fos, en tot cas, la de proposar la inscripció condicionada al compliment d’uns requisits. Malauradament no ha estat així, sinó que ICOMOS s’ha mantingut en la necessitat de sotmetre l’expedient a una reformulació més profunda”, ha afirmat Maria que alhora ha dit que “naturalment valoram i respectam la feina feta per ICOMOS i reconduirem l'expedient d'acord amb les seves indicacions, però no podem fer de menys que considerar que alguns dels plantejaments que es fan són de caràcter subjectiu, és a dir, que tenen la seva lògica però que també és raonable i sòlid l’enfocament global de l’expedient”.

El departament de Cultura reunirà, en els propers dies, el comitè tècnic de la candidatura, per planificar totes les passes a seguir a partir d’ara. Immediatament després, es convocarà la comissió assessora de la candidatura, per ampliar el cercle d’anàlisi i recollir els suggeriments que puguin fer tots els seus representants.

Dia 30 de maig, el Director General de Patrimoni del Ministeri de Cultura, Luis Lafuente, es reunirà a París amb l’Ambaixadora d’Espanya davant la UNESCO, per acordar les properes passes a donar per continuar defensant la candidatura.

A partir d’aquí, els primers dies de juny se celebrarà una reunió al Ministeri, on es decidirà el calendari, i s’encarregarà la feina als experts que es considerin com els més adequats per revisar l’expedient.

El Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears aportaran els recursos que facin falta perquè aquesta feina es faci amb les màximes garanties de solvència tècnica i amb els recursos suficients per intentar entrar en el proper cicle d’avaluació.


Maó, 18 de maig de 2017

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS