Notícies i actualitat

El Consell Insular de Menorca reivindica la seva capacitat reguladora davant del Decret pel qual es fixen els principis generals d'exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries i complementàries en explotacions agràries a les Balears

Data : 14/08/2016

El Consell Insular de Menorca reivindica la seva capacitat reguladora davant del Decret pel qual es fixen els principis generals d'exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries i complementàries en explotacions agràries a l'àmbit de les Illes Balears.

La presidenta Maite Salord ha remès el següent llistat de consideracions a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears:

Primera.- Es fa urbanisme des d'una perspectiva sectorial.

El contingut de l'esborrany del Decret (un decret fet des de la conselleria sense competències en matèria urbanística ni territorial) significa la possibilitat d'exonerar la pràctica totalitat dels paràmetres urbanístics que es contemplen al Títol IV de la Llei 6/1997. El Consell Insular de Menorca no considera que sigui una bona pràctica la de fer urbanisme des de la visió parcial d'un sector econòmic i entén que l'urbanisme i l'ordenació territorial han de respondre a una visió de conjunt, que doni coherència al model pel qual s'opta a cadascun dels territoris insulars.

Segona.- La distorsió del model territorial propi.

L'aprovació del Decret tindria com a efectes clars la distorsió del model territorial de què s'ha dotat Menorca a través dels corresponents instruments territorials (Pla Territorial Insular, Norma Territorial Transitòria, plans especials, ...) així com urbanístics, que contemplen un tractament específic de les construccions i instal·lacions en el sòl rústic, que respon a la realitat insular, diferent, d'altra banda, de les realitats de les altres illes. Així, el Consell Insular de Menorca entén que l'opció per un model territorial propi no pot i no ha de ser posat en perill per una intenció reguladora del Govern de les Illes Balears que va més enllà del que estableix l'Estatut d'Autonomia i la resta de normativa que és d'aplicació.

Tercera.- No s'exonera per les característiques especials de l'activitat de què es tracti.

L'art. 21.3 de la Llei 6/1997 indica que els edificis i les instal·lacions de nova planta hauran de complir amb el que disposa el títol IV de la Llei llevat que l'informe preceptiu de l'administració competent els n'exoneri, totalment o parcialment, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, exoneració que és factible, no obstant, en base a les característiques especials de l'activitat de què es tracti. És, doncs, en el cas que es donin aquestes característiques especials de l'activitat que pot donar lloc a l'exoneració. Ara bé, en l'esborrany de Decret en cap moment s'estableixen quines seran aquestes característiques especials de l'activitat. Així en cap moment es fa referència al que, d'acord amb la llei, ha de poder ser el fonament de l'exoneració.

L'esborrany de Decret, pel contrari, fonamenta la possibilitat d'exoneració en l'enumeració de les edificacions i instal·lacions a les que és aplicable, fiant la justificació de l'exoneració a la memòria agronòmica, sense que hi hagi cap marc objectiu de referència.

Quarta.- Improcedència de les exoneracions de les activitats complementàries agroturístiques.

L'esborrany de Decret incorre en una clara extralimitació de la potestat d'exoneració en incloure-hi també les possibles exoneracions a les activitats complementàries agroturístiques (que, d'acord amb l'art. 85 de la Llei 12/2014, agrària de les Illes Balears, comprèn els agroturismes, els refugis, les activitats d'agrooci i les activitats d'agrocultura). En concret i pel que fa als agroturismes, la institució insular entén que aquestes exoneracions no són possibles, atès que les condicions que han de complir aquests són els que preveu la Llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears. La Llei 12/2014 únicament introduïa dues possibles exoneracions pel que fa als requisits establerts en la norma turística, que eren els requisits referents a l'antiguitat i a les dimensions mínimes de parcel·la.

Cinquena.- Conflictivitat i confusió en l'exercici de l'àmbit competencial dels consells insulars i del Govern de les Illes Balears.

L'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (EAIB) contempla com a competències pròpies dels consells insulars, entre d'altres, les següents:

- Urbanisme i habitabilitat.

- Agricultura, ramaderia i pesca. Qualitat, traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se’n deriven.

- Ordenació del territori, incloent-hi el litoral.

L'article 72 de l'EAIB estableix que, en les competències que són atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la capacitat reglamentària. Correspon, per tant i en tot cas, als consells insulars el desenvolupament reglamentari al qual es remet l'art. 21.3 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears.

És cert que l'art. 58.3 de l'EAIB fixa que, en les competències que els consells insulars hagin assumit com a pròpies, el Govern balear pot establir els principis generals sobre la matèria, garantint l'exercici de la potestat reglamentària dels consells. Ara bé, la institució insular entén que el Govern s'hauria de limitar a establir els principis generals a partir dels quals els consells insulars podran exercir la seva capacitat reglamentària.

Correspon, en conseqüència, als consells insulars a través dels instruments reglamentaris corresponents la regulació de la potestativa exoneració dels paràmetres urbanístics regulats a la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears.

Així, el Consell Insular de Menorca demana al Govern de les Illes Balears que tengui en consideració les anteriors observacions en el tràmit de redacció del Decret.

Maó, 14 d’agost de 2016


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS