Notícies i actualitat

Presentació de la convocatòria per fomentar la rehabilitació i la regeneració urbana amb 2 milions d’euros en ajudes per a tres municipis de Menorca

Data : 03/08/2016

Presentació de la convocatòria per fomentar la rehabilitació i la regeneració urbanaLa presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord; el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons;  la batlessa d’Alaior, Misericòrdia Sugrañes; el batle des Mercadal, Francesc Ametller, i el primer tinent de batle de Maó, Vicenç Tur, han presentat la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos en l’àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) d’Alaior, Maó, Es Mercadal i Fornells.

Desdel passat dilluns dia 1 d’ agost i fins al 13 de setembre, tots els interessats a dur a terme accions de rehabilitació a les seves cases, tant si són particulars com si es tracta d’una comunitat de propietaris, podran presentar la sol·licitud als ajuntaments respectius.

L’objecte d’aquestes ajudes és finançar l’execució d’obres i treballs de rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos en l’àrea de regeneració i renovació urbana d’Alaior, Maó, Es Mercadal i Fornells.

L’import total que implicaran aquestes obres suma 3,84 milions d’euros, dels quals, 2 milions d’euros provendran d’ajudes tant per a rehabilitació d’edificis i habitatges com per a reurbanització de les àrees qualificades com a ARRU. Així doncs, el pla preveu 967.961 euros per a rehablitació i 874.458,59 euros per a reurbanització. La resta de l’import d’ajudes són per a finançar els serveis tècnics necessaris per dur endavant els projectes.

Del total d’ajudes, 1.208.000 d’euros són del Pla estatal d’habitatge que gestiona la Comunitat Autònoma mitjançant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i 834.619 els aporten els diferents ajuntaments. La resta d'aportacions les han de fer els propietaris dels immobles que es rehabilitin.

Tots els habitatges susceptibles de demanar ajudes estan ubicats a les zones urbanes dels municipis respectius i varen ser proposats per cada un dels ajuntaments corresponents.

Característiques de les ajudes per municipi

A Alaior es podran rehabilitar fins a 30 habitatges, amb projectes per un import total d’1.533.593,20 euros. Pel que fa al finançament, el 34,47 % seran fons de l’ajuntament, el 39,42 % l’aportaran els particulars i el 25,12 % serà amb càrrec als fons del Pla Estatal.

En el cas de l’ARRU de Maó, està prevista la rehabilitació de 45 habitatges per un import d’1.735.712,60 euros, dels quals el 51,35 % l’aportaran els particulars, el 13,65% l’ajuntament i el 35 % seran els fons del Pla Estatal que gestiona la Comunitat Autònoma.

Pel que fa as Mercadal i Fornells, es preveu la rehabilitació de 10 habitatges i l’edificació de 2 habitatges amb qualificació energètica B, per un total de 571.428,57 euros, dels quals el 52,9 % l’hauran de sufragar els particulars, el 12,09 % l’ajuntament i la resta, el 35 %, el Pla Estatal.

Beneficiaris

Poden accedir a aquestes ajudes els propietaris únics, els copropietaris conjuntament, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris que, segons cada cas, siguin propietaris dels edificis d’habitatges o dels habitatges que hagin de ser objecte de la inversió.

A més, s’ha de disposar de l’informe d’avaluació d’edificis inscrit en el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears quan l’ajuda es destini a edificis.

Les actuacions subvencionables han d’estar iniciades a partir del 7 d’octubre de 2015 (Alaior) i del 30 de desembre de 2014 (Maó, Es Mercadal i Fornells).

Actuacions subvencionables

Són actuacions subvencionables l’execució d’obres de rehabilitació, de treballs de manteniment i d’intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d’edificis d’habitatges com en zones privatives d’habitatges, a fi d’adequar-los a la normativa vigent.

Així mateix, també s’hi poden incloure els costs derivats de les actuacions anteriors —honoraris, projectes, informes...—, excepte els tributs.

Tipus i quanties de les ajudes

El percentatge màxim sobre el cost total que es pot subvencionar és del 35 % en cada cas, tant si són edificis com habitatges, amb un màxim d’11.000 euros per habitatge i de 30.000 euros per a actuacions de demolició i reconstrucció.

Exemple:

Rehabilitació integral d’un edifici a la zona antiga:

• 6 habitatges de 100 m 2 i 1 local de 100 m 2
• Obres de conservació: 100.000 €
• Obres de millora de la sostenibilitat: 30.000 €
• Obres de millora de l’accessibilitat (instal·lació d’un ascensor): 25.000 €
• Honoraris tècnics: 25.000 €
• Cost total: 180.000 € (PEM referència COAIB: 1,8 x 400 m 2 x 347 €/m 2 x 70 % = 175.000 €)
• Ajuda: 35 % sobre 180.000 € (màx. 11.000 €/hab.) = 63.000 € (màxim 66.000 €)
• Subvenció = 63.000 € (35 %)

Documentació necessària per sol·licitar l’ajuda

• DNI de la persona interessada o acreditació dels poders del representant.
• Justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
• Documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge, en el cas d’obres de rehabilitació de l’habitatge.
• Acord de la comunitat de propietaris, per a edificis de tipologia residencial col·lectiva.
• Declaració responsable dels propietaris.
• Autorització del propietari a l’arrendatari per fer les obres.
• Informe d’avaluació de l’edifici signat i registrat en el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears.
• Certificat d’inici de les obres per obres començades.
• Projecte o memòria justificativa i fotografies de l’estat inicial de les obres.
• Pressupost detallat de les obres (3 ofertes per a pressuposts > 50.000 €).
• Llicència necessària per executar l’obra, en el cas d’obres començades.

Documentació necessària per sol·licitar l’abonament

• Certificat de final d’obra, signat per un tècnic competent amb data anterior a 1 de juliol de 2017, quan es tracti d’obres subjectes a llicència d’obra major o de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva. En obres no subjectes a llicència d’obra major fetes en habitatges individuals aquest certificat ha d’anar signat per la persona interessada.
• Informe d’avaluació d’edificis amb resultat favorable, si escau, en què consti el resultat final de les actuacions, que ha d’estar inscrit en el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears.
• Factures de les obres i, si n’hi ha, dels tècnics que hi intervenen, i d’altres despeses.
• Fotografies de l’estat final de l’edifici.
• Llicència i certificat d’inici si no es va presentar en el tràmit de sol·licitud.
• Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries.

Maó, 3 d'agost de 2016

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS