Notícies i actualitat

Una nova etapa per a les instal·lacions de Milà

Data : 27/05/2016

El Consorci i la UTE ES MILÀ treballen conjuntament per l'aplicació de les millores tècniques disponibles per al tractament de residus a Milà

L'1 de desembre de 2015 la UTE ES MILÀ inicia l'activitat en el marc del contracte per a la gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de gestió de residus de Milà, amb una durada de 25 anys.

Passats sis mesos, volem fer balanç de les actuacions que s'han portat a terme amb la finalitat d'aplicar les millores tècniques disponibles per garantir el tractament de residus domèstics a Menorca.

Planta de tractament de residus de Milà

Des del primer dia es treballa en la redacció del projecte de millora de la planta que engloba:

- La planta de tractament mecanicobiològic.
- La planta de condicionament de la recollida separada.
- El forn incinerador d'animals.

El 17 de març de 2016 el Consorci presenta davant la Conselleria de Medi Ambient la sol·licitud d'autorització de les millores a les instal·lacions de tractament i valorització de residus a Milà. El 18 d'abril s'amplia la documentació presentada amb el projecte constructiu bàsic i l'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

En data 28 d'abril de 2016 es publica en el BOIB l'anunci d'informació pública sobre l'esmentat projecte, per tal que les persones interessades puguin consultar-ne la documentació i formular les al·legacions que considerin oportunes.

El projecte contempla tant la demolició, com el condicionament, reforma i nova construcció d'edificacions, passant d'una superfície construïda d'aproximadament 9.800 m² a 13.000 m², el que representa un increment del 33%. Pel disseny de les edificacions s'ha tingut en compte la seva integració en el paisatge. A més, es planteja el tancament de totes les naus per minimitzar l'impacte d'olors i la dispersió de residus a l'entorn.

El sistema de recollida i segregació de les aigües s'ha configurat amb la finalitat d'aconseguir un ús eficient de l'aigua, mitjançant el sanejament de les aigües residuals, la recirculació dels lixiviats, la recollida i depuració de les aigües grises a una bassa específica i la recollida d'aigües pluvials que s'aprofitaran a la mateixa instal·lació.

Les naus comptaran amb un sistema de climatització, renovació d'aire i ventilació, de tal manera que l'aire carregat serà depurat mitjançant un biofiltre situat a la taulada de la nau de compostatge.

També es renova completament tot el paviment, instal·lació elèctrica, instal·lació de sanejament i sistema contraincendis.

Finalment destacar l'edificació d'una aula ambiental just a l'entrada de les instal·lacions que permetrà l'organització de visites per tornar a apropar la gestió dels residus a la població menorquina.

Podeu consultar el Projecte i l'Estudi d'Impacte Ambiental a la següent adreça:

https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=7085&cont=86355

Millora de la cel·la III i bassa de lixiviats

La clausura de l'abocador de Milà el mes de desembre de 2014 va motivar la necessitat de plantejar actuacions de millora a les cel·les E, III i bassa de lixiviats. Respecte això, el 22 de desembre de 2015 es lliura al Govern de les Illes Balears la primera proposta de mesures concretes de reparació de la cel·la III i bassa de lixiviats, que s'autoritza per resolució d'urgència del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 16.03.2016.

Les obres, iniciades en data 22.03.2016, consisteixen en:

- Reparar el fons de la cel·la III, per tal d'alliberar les subpressions en el sistema d'impermeabilització, monitoritzar el nivell d'aigües subterrànies i garantir la seva estanquitat a llarg termini.
- Redistribuir i compactar els residus ja dipositats de cara a millorar l'estabilitat de la cel·la.
- Executar un nou sistema d'impermeabilització i drenatge dels lixiviats de la cel·la III, per afavorir la seva evacuació per gravetat.
- Condicionar la cel·la III garantint la seva estabilitat, de manera que es confinin els residus actualment dipositats. Concretament es construeix una nova capa d'impermeabilització, per sobre dels efectes de les subpressions generades per les aigües subterrànies i en la què s'aïlla el geocompost bentonític per evitar el seu deteriorament.
- Adequar la bassa de lixiviats per augmentar el seu volum d'emmagatzematge, eliminar els efectes de les potencials subpressions i implantar un sistema de detecció i control de fuites.

L'obra s'ha plantejat en dues fases, per tal de disposar quant abans d'una nova alternativa d'abocament. Es preveu que en data 31.05.2016 es finalitzi la primera de les fases que permetrà donar cabuda als residus que es generin durant aproximadament 5 mesos, temps durant el qual es podran finalitzar les obres de la segona fase que suposa una superfície d'abocament de 15.625 m² i també inclouen la millora de la bassa d'emmagatzematge de lixiviats.

Projecte segellat Milà II

El 2 de desembre de 2015, i mitjançant RE a la Conselleria de Medi Ambient núm. 36056/2015 es presenta el «Proyecto de sellado y restauración mediambiental del vertedero de RNP de Milà II, TM de Maó, Menorca (IA13007v1)» de febrero de 2015, redactat per l'empresa Lurgintza Ingeniería Geológica,SL, amb els requisits sol·licitats per part de l'òrgan ambiental competent en data 28 de gener de 2015, per procedir a la seva autorització.

Posteriorment, el 5 de febrer de 2016 i mitjançant RE a la Conselleria de Medi Ambient núm. 2351, es remet l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte de Segellat i Restauració Ambiental de l'Abocador de Residus no Perillosos de Milà II, per tal de poder continuar amb la tramitació prevista.

Actualment el Consorci resta pendent de la corresponent resolució de clausura de l'abocador, per iniciar de forma immediata les obres que consistiran en:

- Conformat de la plataforma superior i moviment de terres necessari per aconseguir una geometria més estable.
- Captació i drenatge d'aigües netes.
- Captació i drenatge de lixiviats.
- Desgasificació forçada.
- Segellat de la plataforma superior.
- Impermeabilització de talussos, que serviran pel recolzament i creixement en alçada de l'abocador actualment en explotació.

Amb la clausura d'aquest abocador antic s'aconseguirà confinar els residus dipositats el que minimitzarà substancialment la possible afectació a l'entorn.

Planta de tractament de lixiviats

Actualment les instal·lacions de Milà disposen d'una planta de tractament fisicoquímic per a la depuració dels lixiviats.

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 5 de maig de 2016 requereix al Consorci un projecte per completar el tractament de lixiviats per tal de disposar d'una solució que compleixi amb la legislació aplicable, que s'haurà d'entregar abans del 31 d'agost del 2016.

Les característiques d'aquest efluent fan que el seu tractament sigui especialment complex, motiu pel qual la UTE ES MILÀ ja ha encarregat un estudi d'optimització del funcionament de la planta depuradora de lixiviats a una empresa especialitzada en la matèria.

Inversions

En el marc del contracte, la inversió total a realitzar és de 20.738.528,63 €, que es reparteix de la següent forma:

Obra civil 11.958.212,63 €
Instal·lacions 500.000,00 €
Equips fixos 7.220.316,00 €
Maquinària mòbil 1.060.000,00 €
TOTAL 20.738.528,63 €

Per poder fer front a aquesta inversió, s'ha previst la seva inclusió dintre dels cànons d'entrada de residus a les instal·lacions de Milà, durant la vigència del contracte.

Maó, 27 de maig de 2016

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Més informació
Resum projecte bàsic
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS