Consell Executiu
El Consell Executiu és un òrgan que, sota la presidència del president o presidenta del Consell Insular de Menorca, està integrat per aquest, pel vicepresident/a del Consell, o vicepresident/a que designi la Presidència en el supòsit que hi hagi més d’una Vicepresidència, i per tots els consellers i les conselleres executius en un nombre no inferior a tres.

Llistat d'actes

 
Vicepresidenta
 
Conseller executiu
 
Consellera executiva
 
Conseller executiu
 
 
Consellera executiva
 
Consellera executiva